KARİYER YÖNETİMİ - Kariyer | Aykanlar A.Ş.
KARİYER

Aykanlar’ı ileriye taşıyabilecek, farklı kademelerde yer alan ve bulunduğu yönetim kademesinden daha yukarıdaki kademelere çıkabilecek başarılı yöneticileri önceden tespit etmek ve geliştirmek amacıyla Potansiyel Değerlendirme süreci uygulaması amaçlanmaktadır.

Potansiyel Değerlendirme Süreci, Performans ve Yetkinlik Değerlendirme sonuçlarını kullanır, süreç kapsamında bir üst yönetim kademesine yükselebilecek Potansiyellerin Listesi belirlenir.

Aykanlar bünyesinde yapılması planlanan Kariyer Planlama / Geliştirme sürecinin amacı, potansiyeli olanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır.

Aykanlar’da uzmanlık ve yönetici kadrolarının genellikle Kadro bünyesinden sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilmesi, topluluk içi rotasyon imkanları sağlanması en öncelikli konularımızdır. Amaç, kişisel gelişimin organizasyonel gelişim çerçevesinde geliştirilmesidir.