PERFORMANS YÖNETİMİ - Kariyer | Aykanlar A.Ş.
KARİYER

Aykanlar’da Performans Yönetimi süreci ile, tüm çalışanlarımızı doğru hedeflere yönlendirerek potansiyellerini ortaya çıkarmak, doğru ödüllendirme politikalarıyla başarma arzularını pekiştirmek en önemli amaçlarımızdandır. 

Bu sayede, fark yaratanları ayırt eder, Aykanlar’ı geleceğe taşıyacak yetenekleri belirler ve gelişimlerini sağlarız.

Süreç içerisinde Yönetici ve Çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme Görüşmesi ile şirket hedefleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde aylık/üç aylık/altı aylık dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yılsonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir.

Aynı zamanda çalışan Yetkinlikler doğrultusunda yöneticisi, eşdüzeyleri ve varsa astları tarafından değerlendirilir.

Tüm bu değerlendirme sonuçları üzerinden Çalışan ve Yönetici birlikte yaptıkları Performans Değerlendirme görüşmesi ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri tespit eder ve çalışanın gelişimini planlar.